Phước Điền Hương 4 Tấc – Trầm Bắc – 25 Cây

15.000

Phước Điền Hương(4 Tấc)

– Cam kết 100% thảo dược thiên nhiên

– Sản phẩm do Sở Khoa Học & Công Nghệ TP. HCM chứng nhận không độc hại theo tiêu chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT và TCVN 6994:2001

– Sản phẩm do Lương y Phan Văn Nghiệp bào chế

Hết hàng