Phục Linh Tên khoa học Poria cocos Wolf, có chứa hoạt chất Polysaccharide, Pachymaran ...

Read More

Trần bì là vỏ quýt chín khô của quả quýt, tên khoa học Citrus ...

Read More

Sơn thù du có tên khoa học Cornus officinalis Sieb. Et Zuce. Quả có ...

Read More

Sa Sâm tên khoa học Glehnia littoralis F. Schmidt ex Miq. Rễ có chứa ...

Read More

Tên khoa học Dioscorea persimillis Prain et Burkill, Hoài sơn chứa 63,25 % tinh ...

Read More

Thục địa là sinh địa đã sao chế chín, tên gốc là địa hoàng, ...

Read More